Tina

CONVERSATION WITH MY YOUNGER SELF

Why don’t you leave him, love? I know there’s not a thing in the world I could say that’ll make you leave him. But how much is enough? I know you feel helpless. I know you feel like you’re slowly suffocating. I know you feel ashamed and embarrassed, because this is not you. The young woman on the floor getting kicked in the stomach could never be you. But yet somehow you wake up the next morning with his Timberland bootprint bruise on your skin. How have you gotten to this point, you ask yourself. How can you let someone treat you this way? What you don’t understand yet is that you have nothing to be ashamed of, love. The shame and guilt is his to bear. I know some days you wake up feeling numb. I know the only thing keeping you alive is your son. And I know you sleep with a knife under your bed. I know about all of it, love. How you’ve started to believe him. The words he throws at you weigh a ton each. And you believe him when he tells you you’re nothing. Because that’s what you’ve been made to believe growing up. But the shame was never yours, love. I know you’re scared. I know he’s made you feel guilty for wanting to leave, told you you’d be breaking up a happy home. A beautiful family. You can’t leave, he says. You can’t do that to our son, he tells you. What kind of mother are you? But know this, love, he’s the one destroying the family. And he’s masterfully skilled, he’s been manipulating his way through life. I know you’re exhausted. But I also know there’s life inside you. So much life and strength. You’re a fighter, you just don’t know it. Nobody ever told you. You and your son will be alright. You will thrive without him. And your son will have morals and values and integrity. Having no father figure is better than having a bad one. I know you’re not ready to leave. But when you decide to go, I’ll be here, love. And I know you can hear me. You hear me every time you look at your son while he’s sleeping. You hear me every time you wake up with a new bruise. Do you know what that is? That’s your first small step in the right direction. It’s ok if it takes time. Good things usually do. When you’re ready I’m here, love.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

BETTER THAN GOOD

En av mina största rädslor var att jag skulle ge min son samma sorts barndom som jag själv hade. Att jag skulle ge honom samma uppväxt som mina föräldrar gav mig när de ”uppfostrade” mig. (Jag använder termen ”uppfostra” väldigt löst här, då det krävs mer än ett tak över huvudet och mat på bordet för att uppfostra ett barn). Men i samma sekund som jag höll honom i min famn visste jag att jag aldrig skulle kunna såra honom. Att jag skulle göra allt för att ge honom stabilitet. Så jag gjorde allt tvärtemot vad mina föräldrar hade gjort när jag växte upp. Jag vet att jag har brister. Och jag är ganska säker på att han kommer se dessa fel och brister tydligare när han blir vuxen, eftersom vi slutar idolisera våra föräldrar när vi blir äldre, och börjar se dem för de imperfekta människorna de är. Men jag hoppas att han aldrig kommer känna på samma sätt som jag känner för min barndom. Jag hoppas att när han reflekterar tillbaka så kommer han känna hur älskad han var. Så otroligt älskad. Och jag hoppas att han kommer ha känt sig trygg och respekterad och sedd. Jag vet att vi inte är perfekta. Men jag tror att vi har klarat oss okej hittills. Jag tror faktiskt att vi har klarat oss bättre än okej. Jag tror att vi har klarat oss utmärkt.

♦️

One of my biggest fears was that I was going to give my son the same kind of childhood that I had growing up. That I was going to provide him with the same kind of upbringing that my parents did when they ”raised” me. (I use the term ”raised” loosely since it takes more than a roof and food on the table to raise a child). But I knew the second I held him in my arms that I could never do anything to hurt him. That I would do anything to give him stability. And so I did everything the opposite of what my parents did when I was growing up. I know I’m flawed. And I’m pretty sure that when he becomes an adult he’ll see those flaws more clearly, because as we become older we stop idolizing our parents and start seeing them for the imperfect humans they are. But I hope he will never feel the way I feel about my childhood. I hope that when he reflects back he will know how loved he was. So incredibly loved. And I hope he will have felt safe and respected and seen. I know we’re not perfect. But I think we’re doing ok so far. In fact, I think we’re doing better than ok. I think we’re doing great.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

STRONGER THAN YOU

Du hade inte känt igen mig om du såg mig nu. Jag är inte samma kvinna som du kände på den tiden. Jag ler ofta. Jag skrattar när saker och ting är roliga eftersom jag inte är rädd för att göra det. Jag pratar med lugn och säkerhet i rösten eftersom jag inte längre behöver se upp med vad jag säger. Jag går rakryggad och med huvudet högt. Eftersom marken under mina fötter är stabil och jag inte längre behöver vara rädd för att falla. Jag har byggt ett hem tillsammans med min son, ett hem som är vårt säkra ställe, vår lugna vrå. Borta är den osäkra, rädda flickan du en gång kände. Jag skojar och tramsar och sjunger och dansar och går varhelst jag vill. Eftersom jag inte längre är inlåst i en osynlig bur. Det är en annorlunda sorts frihet. Det är den typen som gör att luften omkring mig känns lättare att andas. Som ger färger mer lyster. Som gör att inget verkar omöjligt och får mig att känna mig värdig nog allt det vackra som livet skänker mig. Nej, du hade definitivt inte känt igen mig nu. Och du – du kommer högst troligt dö ensam. Du kan inte dölja ditt sanna jag för evigt. Det finns sprickor i din till synes perfekta fasad. Och förr eller senare ser alla ditt rätta jag. Jag läste någonstans att ”man kan inte göra fula saker mot folk och förvänta sig leva ett vackert liv”. Som man sår får man skörda.

♦️

You wouldn’t recognize me if you saw me now. I am not the same woman you knew back then. I smile often. I laugh when things are funny because I’m not afraid of doing so. I speak calmly and with a steady voice, because I no longer have to watch what I say. I walk with my back straight and head held high. Because the ground under my feet is stable and I no longer have to be afraid of falling. I have built a home with my son, one that is our safe place, our calm space. Gone is the insecure, scared girl you once knew. I joke and play and sing and dance and go wherever I want. Because I am no longer locked in an invisible cage. It’s a different sort of freedom. It’s the kind where I feel like the air around me is lighter to breathe. Like colors are more vibrant. Like nothing is impossible and like I’m worthy of all this beauty that life has to offer. No, you definitely wouldn’t recognize me now. And you – you will most likely die alone. You can only hide your true self for so long. But there are cracks in that seemingly perfect facade of yours. And sooner or later everyone sees the real you. I read somewhere that ”you can’t do ugly things to people and expect to live a beautiful life”. We reap what we sow.

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

BETTER

Guten morgen, alles! Det var ett tag sen. Jag har svårt för de här vardagliga inläggen. Jag vill att det ska finnas någon mening bakom mina ord. Så jag skriver mest när jag har något att säga, något som inte berör vad jag gjort, ätit eller köpt den dagen. Jag måste känna mig någorlunda inspirerad för att kunna få något vettigt ur mig. Eller som nu, för att ni ska veta att jag lever… 😏 Men hela poängen med en blogg är väl att ha den som en sorts online dagbok. Ser att de flesta använder dem så. Och livet består ju inte bara av djupa tankar och allvarliga reflektioner. Det är alla de små vardagliga sakerna som vi antagligen kommer minnas när vi är gamla. Så jag ska försöka droppa in här lite oftare. Blanda djup och allvar med vardag och ytlighet. Får väl skriva en bok vid sidan om. 🤔

Anyhow, klockan är halv elva på morgonen och min son sover fortfarande. Stackaren har varit sjuk sen förra lördagen. Igår var första feberfria dagen. Han är sexton nu och klarar sig fint själv, men det känns bra att ha möjlighet att vara hemma med honom när han inte mår bra. Speciellt nu när febern har legat ganska högt hela tiden. Se till att han får mat och dryck i sig. Finnas där om han behöver något.

Man blir dock lite knäpp av att vara hemma en hel vecka. Emellanåt, när febern gått ner, har jag gått ner och handlat och andats lite frisk luft. Men jag behöver mer än så. Jag vet att det finns människor som kan vara hemma flera dagar i rad utan att vilja gå ut, men jag är tvärtom. Mina långa rundor är terapi. Vinden mot mitt ansikte, musik eller någon bra podd i hörlurarna. Ska se om sonen orkar gå ut lite idag. Blir nog bara en kort liten promenad eftersom han fortfarande är ganska hostig. Men lite frisk luft behöver han nog efter denna veckan.

Vi hörs senare. ✌🏼

♦️

Guten morgen, alles! It’s been a while. I find it hard writing these everyday posts. I want there to be some sort of meaning behind my words. So I mostly write when I have something to say, something that doesn’t involve what I’ve done, ate or bought that day. I have to feel somewhat inspired to be able to write something decent. Or, like now, to let you know I’m alive… 😏 But I guess the whole point of having a blog is using it as a sort of online diary. I see that most people do that. And life doesn’t just consist of deep thoughts and serious reflections. It’s all those little everyday things that we’ll probably remember when we’re old. So I’ll try to drop in here a little more often. Mix profoundness and seriousness with everyday life and superficiality. I’ll just have to write a book on the side. 🤔

Anyhow, it’s ten thirty a.m. and my son is still sleeping. He’s been sick since last Saturday. Yesterday was his first fever free day. He’s sixteen now and manages fine on his own, but it feels good to have the possibility to be home with him when he’s not feeling well. Especially when he has a high fever. Make sure he eats and drinks. Be there if he needs anything.

However, you do get a little crazy staying inside the house a whole week. Occasionally, when his fever had gone down for a while, I managed to go for a quick grocery shopping run, and got some fresh air. But I need more than that. I know there are people who can stay home for days at a time without wanting to go outside, but I’m the total opposite. My long walks are therapy. The wind against my face, music or a good podcast in my headphones. I’ll see if my son is up for going outside today. It’ll probably just be a short walk since he’s still coughing a lot. But some fresh air will do him well after this week.

Until next time. ✌🏼

Sums up our week pretty well…
This is all he wants to eat when he’s sick. Fish and mashed potatoes. 😂
And Capri-Sun. 😂 The Capri-Sun is very important.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

TIRED

Jag är så trött. Så trött att jag behöver ett nytt ord för trött. Har varit igång hela dagen och knappt suttit ner. Kväll nu, dock. Lyssnar på musik och ska strax kolla på serier med min son. Tidig morgon imorgon, så jag ska försöka lägga mig lite tidigare idag. Har ni börjat julpynta, förresten? Jag brukar ta upp allt och ställa upp granen i början på december. Trodde syrran hade fått kortslutning när hon smsade i slutet på oktober och berättade att hon redan hade julpyntat. Gran och allting. I OKTOBER. Detta var alltså runt 20-25 oktober… 😂🤦🏻‍♀️ Innan Halloween. Nåja… ska bege mig och handla lite nytt julpynt under helgen.

Det har blivit lite lättsamma och vardagliga inlägg den sista tiden. Vill skriva om så mycket men väljer alltid fel tidpunkt att göra det på. Antingen när jag är helt slut eller har bråttom. Men det kommer. Exploderar annars, om jag inte får allting ur mig.

Ha det fint tills nästa gång. 👋🏼

I’m so tired. So tired I need a new word for tired. I’ve been busy all day and hardly even had a chance to sit down. It’s evening now, though. Listening to music as I’m writing this, and about to watch series with my son soon. I have an early morning tomorrow, so I’ll try to go to bed a bit earlier tonight. By the way, have you started decorating for Christmas yet? I usually bring everything upstairs and put the Christmas tree up in the beginning of December. I thought my sister had completely lost it when she texted me at the end of October, saying she’d already put all her Christmas decorations up. Tree and everything. IN OCTOBER. This was around the 20-25 October… 😂🤦🏻‍♀️ Before Halloween. Oh well… I’m going shopping for some new Christmas decorations this weekend.

I’ve been writing ordinary, boring posts lately. There’s so much I want to write about but I always seem to choose the wrong time to do so. I’m either totally exhausted or in a hurry. But it’s coming. I’ll explode if I don’t get it all out.

Take care until next time. 👋🏼

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

SUNDAY

Hur mår ni?

Kom hem en stund sen från en kvällspromenad med min son. Egentligen var det inte speciellt sent, men det blir så mörkt tidigt på dagarna nu. Saknar sommaren så att det gör ont. Älskar i vilket fall som helst våra promenader. Vi pratar, skrattar, tramsar. Han är så rolig att umgås med, min son.

How are you?

I just got home from an evening walk with my son. It wasn’t really that late, but it gets so dark really early now. I miss summer so much. Anyhow, I love our walks. We talk, laugh, goof around. He’s so fun to be around, my son.

I skrivande stund pluggar han inför matteprov och jag sitter här och är på mobilen, ifall han skulle behöva hjälp eller feedback med skolarbetet.

Igår var vi hos syrran. Kollade på Idol och Top Boy. J var även och träffade en kompis på stan innan dess. En avkopplande helg, med andra ord. Nu ska här ätas baguetter och kollas på The walking dead. Ha det bra, tills nästa gång.

He’s studying for a math test right now, and I’m just here on my phone, in case he needs help or feedback with his school work.

We went to see my sister yesterday. Watched Idol and Top Boy. J also hung out with a friend. In other words, it’s been a relaxing weekend. We’re about to eat baguettes and watch The Walking Dead now, so until next time, take care.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

INSTAGRAM

Hej gott folk! Jag lever. Har bara varit så trött den senaste veckan. Sömnbristen gör sig påmind. Ska se till att sova ut ordentligt i helgen. Om jag kan.

Nu då… har ni Instagram? Min är @two.in.the.morning 😎 Alternativt klickar ni på länken här ➡️ https://www.instagram.com/two.in.the.morning/ så hittar ni mig där. Vill ni bli underhållna så här en fredag kväll så in dit och svara på mina sjuka frågor i stories 😂

Hi people! I’m alive. I’ve just been so tired this past week. The lack of sleep is brutal. I’m going to make sure I get enough rest this weekend. If I can.

So… do you guys have Instagram? Mine is @two.in.the.morning 😎 Or just click on the link here ➡️ https://www.instagram.com/two.in.the.morning/ and you’ll find me. Go check it out and answer my weird questions (in my stories) if you feel like being entertained this Friday evening. 😂

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

HALLOWEEN

Shit pommes frites Ulla-Britt, vad jag är trött! Kom hem runt sex och har i princip varit i rörelse hela dagen. Jag kör ju med mina tidiga promenader på morgnarna varje dag, medan J fortfarande sover. Nu när det är höstlovsvecka så hittar vi på en massa utomhusaktiviteter också. Idag har vi dock mest varit och shoppat. Till sonen då, tonåringar är dyra i drift. 😂💸

Firar ni Halloween, förresten? Klär ni ut er? Är bjuden på Halloween fest imorgon men vet ej om jag ska köra full utklädnad. Får se om jag går. Förstår inte riktigt alla dessa ”roliga” och sexiga utklädnaderna? Är det inte meningen Halloween ska vara läskigt? 🤷🏻‍♀️ Jag är definitivt inte den sexiga och gulliga Halloween typen, hade velat göra en riktigt creepy sminkning, får se om det blir av detta året, annars går jag all in nästa år. Kolla bilderna nedan, gammaldags Halloween utklädnader. Läskiga som fan.

Shit pommes frites Ulla-Britt, I’m tired! Got home around 6 and I’ve basically been moving around all day. I do my early morning walks every day, while J is still sleeping. Now that it’s autumn break time we make sure we do a lot of outdoor activities, too. Today, however, we’ve mostly been shopping. For my son, teenagers are high maintenance. 😂💸

By the way, do you guys celebrate Halloween? Do you dress up in costumes? I’m invited to a Halloween party tomorrow, but I’m not sure if I’ll dress up. Not even sure if I’m going yet. I don’t quite get all these ”funny” and sexy costumes? Isn’t Halloween supposed to be scary? 🤷🏻‍♀️ I’m definitely not the sexy cute Halloween type, I’d love to do a really creepy make-up. Don’t know if I’m up for it this time, maybe I’ll save it for next year and go all in then. Check out the pictures below, old vintage Halloween outfits. Creepy af.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

HOME DELIVERY

Älskar hemleverans. Älskar. Går ej att beskriva i ord hur mycket. Föredrar att online handla allt själv framför färdiga matkassar som t.ex. Linas. Denna gången testade jag Mathem. Allt var så fräscht och hade långt bäst före datum. Kanske är jag bara lat… 🤔

I love home delivery. Love. Can’t describe in words how much. I prefer to do my own online grocery shopping and not those already planned recipe services, like Lina’s, for example. I tried Mathem this time. Everything was so fresh and had long expiration dates. Maybe I’m just lazy… 🤔

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

THE WALKING DEAD

Höstlovsvecka framför oss och massor av planer och roliga saker på gång, nu när J mår bättre. Mer om det imorgon.

Just nu sitter vi och kollar på The walking dead. Vi slutade titta på den när den blev seg någonstans runt säsong 6, men kollade nu om på den från början. Har hört att sista säsongen ska vara riktigt bra. Vi är på femman, än så länge. Varje kväll slutar med att vi diskuterar vem som hade överlevt längst under en zombieapokalyps. 😂 Tillbaka till tv:n nu, hörs imorgon. 👋🏼

Autumn break ahead and lots of fun and exciting plans, now that J feels better. More about that tomorrow.

We’re watching The walking dead. We stopped when it got boring somewhere around season 6, but we’re giving it another shot and re-watching it from the beginning. I heard that the latest season is supposed to be really good. We’re on the fifth one, so far. Every night ends with us discussing who’d survive the longest during a zombie apocalypse. 😂 Back to the TV now, talk to you tomorrow. 👋🏼

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

BANANAS

Det är söndag kväll och hela helgen har spenderats inomhus, med undantag för när jag gick ner och handlade. Jag är en person som normalt tycker om att vara ute, frisk luft, promenader, hela den grejen. Hörlurar i öronen. Terapi för min själ. Blir smått knäpp av att vara inomhus en hel dag. Men det ser ut som att min sons feber är borta nu, så imorgon blir det en låååång promenad. För min del, han får nog vila ett tag till, mår inte helt hundra än. Han är i alla fall på bättringsvägen, om man ska döma av hans aptit…

It’s Sunday evening and I’ve spent the whole weekend inside, with the exception of some minor grocery shopping. I’m the type of person who normally loves to be outside, fresh air, long walks, the whole thing. Headphones on. Therapy for my soul. I go bananas if I have to spend a whole day at home. But it looks as if my son’s fever is gone now, so tomorrow I’m going for a loooong walk. Me, not him, he needs to rest another day or so. He’s not quite back to normal yet. Although, judging by his appetite, he’s getting there…

Teenagers eat a lot… 😂

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

SATURDAY MORNING

Det är helt tyst hemma. J sover fortfarande och jag ska strax göra en cappuccino och läsa lite. Sent igår kväll fick J hög feber, uppemot 40 grader. Jag märkte ju redan när vi var på Emporia att något var fel, han hade ont i halsen och var lite orkeslös. När vi kom hem började han frysa. Gick förbi hans rum och då hade han tagit tjocka strumpor och en stor luvtröja på sig. Och några timmar senare kom febern som på beställning.

Han sover nu, och jag tänker inte väcka honom. Han behöver få vila ut ordentligt. Idag får bli en innedag, bara mys, film och god mat. Ska laga sånt som han kan äta trots halsont. Vi hade egentligen andra planer för dagen, J skulle på födelsedagsfest hos en kompis och jag skulle träffa syrran. Och så skulle vi åka och köpa skor till honom innan dess. Men det är sånt som händer och inte går att göra något åt. Han blir förresten jätterolig när han har feber, blir väldigt pratig samtidigt som han är helt slut, skallrar tänder och babblar på om helt random saker. Inte riktigt feberyrar men nästintill.

Har ni förresten sett Castle Rock? Den första säsongen var helt okej, en aning flummig kanske. Såg igår att säsong två kommit ut, ska tydligen handla om Annie Wilkes från Stephen Kings ”Misery”. Såg den när jag var liten, ska bli intressant att se den nya serieversionen.

Ha en fin lördag, hörs igen senare.

It’s completely quiet at home. J is still sleeping and I’m about to make a cappuccino and read for a while. J got a fever late last night, almost 40°C. I noticed when we were at Emporia that something was off, he had a sore throat and was tired. When we got home he was cold. Put on socks and a big hoodie. And sure enough, a couple of hours later the fever kicked in.

He’s asleep now, and I’m not going to wake him up. He needs his rest. Today is going to be a cosy day at home, just movies and good food. I’m going to make him something he can eat even with the sore throat. We had other plans for today, J was supposed to go to a birthday party and I was planning to meet up with my sister. But these things happen, nothing you can do about it. He’s really funny when he has a fever, by the way. Becomes very talkative even though he’s super tired, babbles on and on about random things, all feverish.

Have you seen Castle Rock, by the way? The first season was ok, a bit weird perhaps. I saw yesterday that season two is out now. It’s about Annie Wilkes from Stephen King’s ”Misery”. I watched it when I was a kid and it’ll be interesting to see how the new series version of it turned out.

Have a nice Saturday, until next time.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

TELL ME WHO I AM

Det är fredag kväll nu men jag är inte på typiskt fredagshumör. Såg nyss klart ”Tell me who I am”, efter tips från min syster. Det är en dokumentär på Netflix och den är riktigt, riktigt obehaglig. Var tvungen att pausa vid ett tillfälle. Se den! Eller se den inte, om du vill må bra.

Nu är Idol på i bakgrunden och min son spelar online med sina vänner. Följer ni Idol? Tycker denna säsongen var sådär… gillar Astrid. Kanske Freddie också. Annars mutear jag tv:n och musiknördar mig på datorn under tiden de andra deltagarna sjunger.

Långhelg, höstlov nästa vecka för sonen, och ledig fredag. Vi stack till Emporia köpcenter och shoppade kläder till sonen. Avskyr det ordet, förresten, shoppa. Låter så tomt. Något som folk utan själ och substans gör. Sen stack vi till Elgiganten och köpte ett spel också.

Vill skriva om allvarliga grejer men orkar inte det idag. Önskar er en skön fredagskväll.

It’s Friday evening now but I’m not in my typical Friday mood. Just finished watching ”Tell me who I am”. It’s a documentary on Netflix and it’s really, really unpleasant. I had to pause at one point. Watch it! Or don’t, if you want to feel good.

Right now I have Idol on in the background and my son is playing online with his friends. Do you watch Idol? I find this season a bit boring… I like Astrid. Maybe Freddie, too. Usually I just mute the tv and do my music stuff on the computer when the other contestants are performing.

Long weekend, autumn holidays for my son next week, and a Friday off. We went to Emporia mall, shopping for clothes for my son. I hate that word, by the way, shopping. Sounds so empty. Like something people with no soul or substance would do. Afterwards we went and bought a new game.

I’d like to write about serious things but I’m not up for it today. I wish you all a pleasant Friday evening.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

SLOW DAY

I need a happy summertime picture to cheer myself up today… 🌧🌫🌩

 

Idag är både jag och sonen hemma med en förkylning.

Jag vaknar tidigt och medan J fortfarande sover börjar jag på en serie, Top of the lake. Huvudet känns tungt, och jag orkar inte göra mycket annat.

Det är grått och regnigt hela dagen. Luften är tung och regnet slår mot fönstren. Vi tar det lugnt och kollar mycket på film/serier. Äter kakor. Chillar. Har tusen saker som måste göras och svårt att bara ta det lugnt, men behöver det idag. Blir så rastlös. Det kryper i kroppen. Håller tummarna för att vi är friska imorgon.

I vilket fall som helst, ville bara hoppa in här och meddela (ser att folk läser) att jag fortfarande gör lite småändringar på bloggen, så det kan hända att den ligger nere en/ett par dagar.

Both me and my son are home today with a cold.

I wake up early, and start watching Top of the lake, while J is still sleeping. My head feels heavy and I have no energy to do anything else.

It’s gray and rainy all day. The air is heavy. We’re taking it easy, watching a lot of movies/series. Eating cookies. Chilling. I have a thousand things that need to be done and I find it difficult to just relax, but I need to, today. I’m so restless and I’m hoping we’re well again tomorrow.

Anyhow, just wanted to tell you that I’m still making some small changes here on the blog, so it might be down for a day or so.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

GYM

Gick till gymmet idag. Äntligen. Har inte varit sen i tisdags så det kändes härligt att vara tillbaka. Kunde dock inte göra något annat än promenera långsamt (sniglade mig fram) på löpbandet. Vill inte utmana ödet. Man måste lyssna på sin kropp. Gjorde en aning ont, men tror faktiskt det hjälpte med lite lätt motion. Nu är klockan snart åtta på kvällen och jag ska se en film med min son. Hoppas på en bättre start på veckan imorgon. Gillar inte att vara ur funktion.

Went to the gym today. Finally! Haven’t been since Tuesday so it felt wonderful being back. I couldn’t do anything other than walk slowly (🐌) on the treadmill. Don’t want to jinx it. You have to listen to your body. It hurt a little bit, but I think the light exercise actually helped. It’s almost eight in the evening now, and I’m about to watch a movie with my son. Hoping for a better start next week. I don’t like being out of order.

Not today.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail