CREEPY GUYS AROUND EVERY CORNER

Okej… kolla in videon nedan. EXAKT såhär är det. Att man som kvinna inte kan gå ut och röra sig fritt utan att få diverse kommentarer, busvisslingar, och ännu värre. Att män inte förstår att det känns obehagligt, speciellt om man går själv, och måste passera förbi en grupp män, det kan jag inte begripa. I klippet nedan säger en man till kvinnan i videon: ”You should say thank you.” Vad i helvete då för?!?! Ska hon tacka en vilt främmande människa för att han precis ätit upp henne med blicken? En kvinna har ALDRIG någon skyldighet att tacka och stå kvar och prata med en främmande man på gatan, för att han sagt några vänliga (läs: slibbiga) ord till henne. Kan man inte bara få vara? Bara få gå ut med sig själv och sina tankar utan att män ska ta sig friheten att kommentera ens kropp?! I videon kan ni även se att några män började gå bredvid henne, trots att de inte fick någon respons alls från henne. Har du inte varit i den situationen innan så vet du inte hur oerhört obehagligt det känns. Det har hänt mig många gånger. De går bredvid, följer efter, kör upp med bilen vid sidan om. Det värsta är att det börjar när man är mycket ung. Redan vid 12, 13 års åldern kommer jag ihåg flera obehagliga händelser. Nu när man reflekterat över det som vuxen förstår man ju att många av de här männen hade pedofila tendenser. En vuxen man som stöter på en 13-årig flicka. Sjukt. Så många män som inte fått någon ordentlig uppfostran, som inte har lärt sig hur/när man talar till en kvinna. Och så många flickor/kvinnor som tror att de måste stå kvar och börja prata, byta nummer o.s.v. För att de inte vill verka otrevliga. Otacksamma. Så synd att folk inte inser sitt eget värde, både män och kvinnor. För du är inte boskap, du är inte en kroppsdel, en vandrande röv eller ett par luftburna tuttar. Du är inte en hund som man visslar åt. Och män… du är bättre än så! Du är inte en desperat luffare som står och dreglar och visslar och gör diverse djurläten så fort du ser en kvinna.

Ok… check out the video below. That’s EXACTLY how it is. As a woman you can’t go out and move around freely without getting comments, getting whistled at and worse. I can’t for the life of me get why men don’t understand how super uncomfortable it makes a woman feel, especially if you’re by yourself and you have to walk past a group of men. In the video below a man tells the woman ”you should say thank you”. What the hell for?!?! Is she supposed to thank a complete stranger for undressing her with his eyes? A woman is NEVER obliged to say thank you and stay and talk to a strange man on the street, just because he’s told her some nice (read: sleazy) words. Can’t a woman just be left alone? Just be by herself with her thoughts, without men taking the liberty to comment her body. I use the term men loosely. In the video you can see that some men even started walking next to her, following her, even though she didn’t respond at all. If you haven’t been in that situation then you don’t know how incredibly uncomfortable (scared, even) that makes you feel. It’s happened to me many times. They walk next to, follow, drive up with their cars. The worst thing is that it starts when you’re really young. I recall already at the age of 12, 13 some very unpleasant things happening. As I reflect on it now, as an adult, I realize that many of these men had pedophilic tendencies. A grown man hitting on a 13 year old girl. Sick. So many men haven’t been raised properly, haven’t been how/when to speak to a woman. And so many women think that have to stay and talk, exchange numbers etc. Because they don’t want to seem rude. Ungrateful. Such a pity people don’t realize their own worth, both men and women. Because you’re not cattle, you’re not a body part, a walking ass or a couple of airborne titties. You’re not a dog to be whistled at. And guys… you’re better than that! You’re not a desperate fuckboy who’s just standing there drooling, whistling and making animal sounds as soon as you see a woman.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Ett svar på ”CREEPY GUYS AROUND EVERY CORNER”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *